• 50. jubilarni broj EKI oglasnika: Intervju sa generalnom direktoricom MKF EKI Sadinom Binom

  13.9.2017

  50. jubilarni broj EKI oglasnika: Intervju sa generalnom direktoricom MKF EKI Sadinom Binom

  Povodom jubilarnog 50-og broja EKI oglasnika, intervjuisali smo generalnu direktoricu MKF EKI, Sadinu Binu. Gospođa Bina nam je kroz ovaj intervju opisala razvojni put EKI Poslovnog kluba, njegove prednosti za klijente EKI-ja, te nas upoznala sa budućim planovima za razvoj usluge čiji je cilj razmjena roba, usluga, poslovnih iskustava klijenata EKI-ja, te njihovo povezivanje.

  Šta je EKI Poslovni klub i šta mu je cilj?
  Jedna od aktivnosti EKI-ja jeste i kontinuirano istraživanje tržišta u cilju pružanja boljih usluga svojim klijentima. Jedan od problema sa kojima se klijenti susreću jeste i problem plasmana roba i usluga. EKI Poslovni klub je jedan od alata koji može doprinijeti rješavanju ovog problema. Osnovni ciljevi Poslovnog kluba su:

  1. Omogućiti uvezivanje klijenta u cilju olakšavanja plasmana njihovih roba i usluga
  2. Razmjena poslovnih iskustava
  3. Edukacija
  4. Promocija EKI aktivnosti usmjerenih ka klijentima

  Važno je napomenuti da je ova dodatna usluga za klijente besplatna.

  Koji su izazovi na koje ste nailazili od samog početka implementacije?
  Ovo je veoma zahtjevan projekat. Jako puno vremena, truda i zalaganja je uloženo tokom same pripreme projekta počevši od osmišljavanja samog koncepta i sadržaja, kreiranje baze podataka i softvera za upravljanje, distribucije oglasnika putem poštanskih usluga i sl. Vrlo je važno napomenuti da je EKI Poslovni klub počevši od ideje pa do same realizacije, realiziran isključivo korištenjem internih resursa unutar organizacije.

  Kakve efekte je EKI Poslovni klub imao do sada?
  Marketing služba svake godine radi istraživanje o zadovoljstvu članova EKI Poslovnog kluba. Ono što je bitno naglasiti jeste da je ostvarena osnovna svrha postojanja EKI poslovnog kluba, a ista se ogleda u broju postavljenih oglasa od strane klijenta kao i i efektima takvog oglašavanja.

  Kakve su reakcije klijenata?
  U protekle 4 godine, koliko ‘’EKI novine’’, kako ih naši klijenti najčešće zovu, izlaze, uglavnom dobijamo pohvale, preporuke i sugestije za teme koje bi bilo dobro obraditi, priče klijenta o njihovom iskustvu i poslovnom uspjehu koje žele podijeliti sa ostalim članovima EKI Poslovnog kluba. Klijenti uzimaju sve veću aktivnu ulogu u kreiranju samog sadržaja oglasnika.

  Da li ste imali mogućnost da prezentirate EKI Poslovni klub drugim sudionicima u mikrofinansijskoj industriji?
  EKI Poslovni klub je bio finalista Giordano Dell’Amore “Microfinance good practices award”, aplicirali smo za “Clients at the centre prize” Master card Fondacije, prezentirali smo EKI Poslovni klub na mikrofinansijskim konferencijama u Pragu i Varšavi.

  Jedan od najvećih finansijera EKI-ja, EFSE (European Fund for Southeast Europe) je prepoznao Poslovni klub kao odličnu dodatnu uslugu klijentima, te već duže vrijeme sufinansira EKI Poslovni klub.

  Koji su budući planovi koji se tiču EKI Poslovnog kluba?
  EKI poslovni klub je projekat koji se razvija po fazama. Naredna faza je vezana za poboljšanja u informaciono-tehnološkom segmentu, omogućavanje članovima kluba da objavljuju svoje oglase i na internetu putem specijalizovanog portala za ovu namjenu. S obzirom da smo kao organizacija orijentisani da na najbolji mogući način zadovoljimo potrebe naših klijenta kroz pružanje finansijskih usluga, radi podrške razvoju poduzetništva i poboljšanja materijalnog položaja naših klijenta s jedne strane, ali i pružanja dodatnih nefinansijskih usluga kako bismo svojim klijentima pomogli da uspješno posluju, nastavit ćemo osluškivati potrebe klijenata i nastojaćemo realizirati sve ideje koje mogu doprinijeti boljitku. EKI poslovni klub, između ostalih aktivnosti, kao projekat koji je dodatna nefinansijska usluga klijentima, jasno pokazuje da je EKI društveno odgovorna organizacija koja je zainteresovana za razvoj i uspjeh svojih klijenata, te zajednice u kojima oni žive i rade.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.