• Marketing služba – uloga i svrha

    Home / Marketing služba – uloga i svrha

    Osnovna uloga Marketing službe u Mikrokreditnoj fondaciji EKI je kontinuirano istraživanje tržišta radi prikupljanja informacija o potrebama stanovništva, kako bi pravovremeno i u skladu sa zahtjevima, pronašli način za zadovoljenje istih. Osmišljavanje kreditnih proizvoda potrebnih stanovništvu, po prihvatljivim uslovima i jednostavnim procedurama, kao i stalno održavanje kontakata i pozitivnih odnosa sa javnošću, zadatak je Marketing službe, koji iz godine u godinu uspješno izvršava. Potvrda tome su pozitivne reakcije klijenata sa kojima održavamo svakodnevnu komunikaciju i veliki broj poslovnih partnera sa kojima imamo dugogodišnju, uspješnu saradnju.

    Takođe, Marketing služba je zadužena za planiranje i realizaciju promotivnih kampanja, kreiranje i nabavku svih vrsta promotivnog materijala,  kao i za edukaciju osoblja o uspješnom izvođenju promotivnih aktivnosti.

    Važan dio poslovanja Marketing službe odnosi se na prikupljanje predloga za humanitarnu pomoć bolesnoj i socijalno ugroženoj djeci i socijalno odgovorne aktivnosti, te za praćenje njihove realizacije i postignutih efekata.

    Od maja mjeseca 2013. godine, Marketing služba je osmislila i implementirala projekat pod nazivom EKI Poslovni klub. EKI Poslovni klub  je usluga besplatnog oglašavanja za sve aktivne članove kluba. Detaljnije informacije o EKI Poslovnom klubu nalaze se u istoimenom meniju.

    Pored stalne brige o klijentima, Marketing služba MKF EKI je podrška, prije svega kreditnom sektoru, a po potrebi i svim ostalim sektorima firme, jer timskim radom možemo pružiti bolju, kvalitetniju i bržu uslugu našim klijentima.

    Kontakt forma

    We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.